Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Czego dotyczy polityka prywatności?

Niniejsza polityka dotyczy danych osobowych, jednak wyłącznie w zakresie danych osób fizycznych. Zasady te nie obowiązują w przypadku przetwarzania danych anonimowych lub biznesowych.

2. Kto będzie przetwarzać Twoje dane osobowe?

Jesteśmy firmą świadczącą usługi szkoleniowe,  Anglostrefa z siedzibą przy ul. Kościuszki 8 98-100 Łask, Numer telefonu  +48 514 016 442, adres e-mail szkola@anglostrefa.eu

Pełnimy funkcję „Administratorów” Twoich danych osobowych.

3. Jakie są nasze oczekiwania wobec Ciebie?

Oczekujemy, że przekażesz nam wyłącznie własne dane osobowe. Jeśli natomiast postanowisz przekazać nam również dane osobowe innych osób, musisz upewnić się, że masz do tego prawo.

Oczekujemy również, że dane osobowe, które nam przekażesz, będą poprawne oraz, że w przypadku zmiany konkretnych danych, natychmiast nas o tym poinformujesz.

4. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w różnych celach, w zależności od tego, w jaki sposób nawiążesz z nami kontakt.

Gdy skontaktujesz się z nami (np. wypełniając formularz na naszej stronie internetowej, wysyłając do nas e-mail)

·         Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania lub, aby spełnić Twoje prośby (np. prośba o udzielenie informacji, zapisania na kurs lub wykonania innej usługi). Tego rodzaju przetwarzanie danych odbywa się za Twoją zgodą.

Gdy zalogujesz się w naszym e-dzienniku

·         Przetwarzamy Twoje dane osobowe do zarządzania uczestnikiem kursu, w celu wykonania usługi, której jesteś stroną. Bez Twoich danych osobowych nie będzie możliwe wykonanie przez nas tej usługi.

·         Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego naszych usług, to jest do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów. Uważamy za niezwykle istotne, abyś, jako nasz klient, był informowany o wszystkich naszych usługach.
 

We wszystkich przypadkach

·         Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu zarządzania zgodnością oraz sporami (np. zapobieganie bezprawnym działaniom, zapobieganie nadużyciom wobec zasobów Koordynator – bhp , obrona roszczeń prawnych).

·        Możemy anonimizować twoje dane osobowe i przetwarzać dane zagregowane w celach badawczych i rozwojowych, w oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy (np. statystyki sprzedaży, analizy rynku, rozwój usług).

·         Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego naszych usług. Przetwarzanie to odbywa się na podstawie Twojej zgody i w zakresie, w jakim wyrazisz na to zgodę. 

5. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Możemy przekazać dane osobowe jednostkom naukowym w celach badawczych, stronom trzecim, gdy istnieje prawny obowiązek, aby to zrobić, a także policji lub organom sądowym – na ich żądanie, jeśli mają prawo wymagać takich danych.

6. Czy Twoje dane osobowe są przekazywane poza Unię Europejską?

Nie przekazujemy Twoich danych do krajów trzecich

7. Jak długo przechowywane są Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przechowywane tak długo, jak długo jesteś z nami w kontakcie (np. prosisz o informacje, korzystasz z naszych usług jesteś kursantem ), a także maksymalnie przez 10 lat od ewentualnego zakończenia tej współpracy.

8. Jakie są Twoje prawa?

Możesz skontaktować się z nami w celu skorzystania z następujących praw, zgodnie z warunkami określonymi w obowiązującym prawodawstwie:

·         Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody.

·         Żądanie dostępu do danych osobowych, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania.

·        Sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego i/lub przetwarzania na podstawie realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora (takich jak: badania, rozwój oraz ulepszanie naszych produktów).

·         Możliwość przenoszenia Twoich danych osobowych, jeśli wyrazisz taką chęć.

Możesz korzystać ze wszystkich tych praw, kontaktując się z nami pod adresem podanym powyżej (patrz: punkt 2) lub wysyłając wiadomość na adres e-mail szola@anglostrefa.eu

Masz również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.