Edward’s League – dla dzieci w wieku 11-14 lat!

Metoda Edward’s League jest elementem najlepszej ścieżki edukacyjnej dla dzieci w Polsce i została
stworzona dla uczniów szkół językowych lub prywatnych szkół podstawowych w wieku 11–14 lat
(klasy 5–7) kontynuujących naukę języka angielskiego po ambitnych kursach przedszkolnych i
wczesnoszkolnych zawierających materiał na poziomach A1–A2 (np. Teddy Eddie, Savvy Ed).
Zajęcia prowadzone metodą Edward’s League są bardzo ambitne, a jednocześnie interesujące dla
współczesnych dzieci. Kursanci porządkują swoją wiedzę z gramatyki i rozwijają umiejętności typu
rozumienie ze słuchu czy komunikacja.

Jak uczymy?

Poznaj Edward’s League – metodę nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku 11-14 lat!

Poziomy metody Edward’s League:

Edward’s League 1 – poziom A2/A2+
Edward’s League 2 – poziom A2+/B1
Edward’s League 3 – poziom B1/B1+

Edward’s League a egzaminy Cambridge

Książki metody Edward’s League przygotowują do międzynarodowych egzaminów Cambridge oraz
ćwiczą wszystkie umiejętności egzaminacyjne. Zakres materiału jest kompatybilny z egzaminami
Cambridge English Qualifications. Na tym etapie warto stawiać uczniom cel w postaci
międzynarodowego certyfikatu. Sam egzamin może być dla ucznia zewnętrznym i obiektywnym
testem rzeczywistych umiejętności, a dla rodzica swoistym potwierdzeniem dobrze obranego
kierunku edukacji językowej dziecka.

Zapisz dziecko na kurs językowy Edward’s League i zapewnij mu prawdziwy sukces edukacyjny!