Kursy: FCE

Kursy: FCE
Kurs 9-miesięczny obejmujący program wymagany na egzaminach międzynarodowych First Certificate in English.


First Certificate in English (FCE) to jeden z angielskich certyfikatów językowych na poziomie średnio-zaawansowanym (upper intermediate), wydawanych przez University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) na podstawie testu składającego się z pięciu części:
 • Reading - czytanie ze zrozumieniem (1 godz. 15 min)
  • part1 Multiplematching
  • part 2 Multiple choice
  • part 3 Gapped text
  • part 4 Multiplematching
 • Writing - pisanie (1 godz. 30 min)
 • Use of English - zastosowanie struktur gramatycznych (1 godz. 15 min)
  • part1 Multiplechoice
  • part 2 Open cloze
  • part 3 Error Correction
  • part 4 Word formation
  • part 5 'Key' Word Transformation
  • part 6 Phrase gap
 • Listening - słuchanie (ok. 40 min)
 • Speaking - mówienie (ok. 14 min)

Za każdą część egzaminu przewidziana jest taka sama liczba punktów (40). Maksymalny wynik, jaki można uzyskać to 200 punktów.