Dla firm

Dla firm

 

Kursy dla firm

Zajęcia prowadzimy w siedzibie Szkoły lub w firmach (wówczas są to godziny poranne/dopołudniowe).

Kładziemy szczególny nacisk na podwyższenie umiejętności komunikowania się w języku obcym niezależnie od poziomu zaawansowania.

Dzięki naszej metodzie pracownicy Państwa firmy w najkrótszym czasie są w stanie porozumiewać się z kooperantami zagranicznymi.

Dostosujemy się do Państwa potrzeb w zakresie harmonogramu zajęć i ich intensywności. Opracujemy optymalny profil szkoleń dla Państwa pracowników, zapewnimy właściwą opiekę metodyczną. Przeprowadzimy i przygotujemy w formie regularnych raportów podsumowania kolejnych etapów nauki.

REFERENCJE: